Szabványossági felülvizsgálat

Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

Többféle villamos vizsgálat létezik, ilyen az erősáramú berendezések felülvizsgálata és az érintésvédelmi felülvizsgálat. A villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata is nagyon fontos és nem pótolja sem az erősáramú berendezések felülvizsgálata, sem az érintésvédelmi felülvizsgálat.

Szabványossági felülvizsgálat Szabványossági felülvizsgálat

A megrendelők sokszor már csak akkor szerzik be ezt az iratot, amikor a tűzvédelmi ellenőrzéskor a tűzoltáság bekéri a megfelelő dokumentumokat és azt utólag kell pótolni. A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatáról szóló iratot kell bemutatni a tűzoltósági ellenőrzések során. Ez a minősítő irat tartalmazza, hogy milyen villamos szabványoknak kell megfelelnie az épület villamos berendezéseinek, figyelembe véve az OTSZ-t is, minősítést ad az épület villamos berendezéseiről, a villámvédelemről és az érintésvédelemről is. Tehát a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat csak akkor lesz érvényes, ha érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvvel is rendelkezik ingatlanunk. Ha ezekkel az iratokkal nem rendelkezünk, egyszerre kell elvégeztetni a vizsgálatokat.

A szabványossági felülvizsgálathoz szükséges dokumentumok

 • Az áramszolgáltató szerződése
 • A létesítmény helyszínrajza
 • Rajzdokumentációk
 • Az építmény kockázati besorolása
 • Az eddigi felülvizsgálatok dokumentumai
 • MEEI minőségi jegyzőkönyvek
 • Üzemben tartási utasítások
 • További felmerülő előírások
 • Engedélyek a különböző eltérésekhez

A villamos berendezések vizsgálatát a következő előírások alapján végezzük:

 • MSZ HD 60364 szabvány
 • MSZ 2364 szabvány
 • 30/2019. (VII.26.) BM rendelet
 • MSZ 10900 szabvány

A villamos szabványossági vizsgálatra azért van szükség, hogy a villamos berendezések működéséből kialakult tűzveszélyt, robbanásveszélyt, illetve balesetveszélyt megelőzzük. Emellett fontos a jogszabályok és a műszaki követelmények betartása, a biztonságos villamos üzem és munkavégzés megteremtése.

A tűzvédelmi szabványossági irat a vizsgálat befejezésével készül el és ebben az iratban a felülvizsgálónak pontosan meg kell határoznia a következőket:

 1. A vizsgált berendezések megfeleltek-e, vagy nem feleltek meg, az előírt szabványnak.
 2. Össze kell foglalnia a fennálló hibákat, a hiba helyét és súlyosságát.
 3. Meg kell határozni hibák kijavítását és annak pontos határidejét. A határidő be nem tartását súlyos tűzvédelmi bírsággal sújtja a hatóság.

A tűzvédelmi szabványossági minősítő irat egy igazoló okirat a villamos berendezések üzembiztonságáról, arról, hogy a meglévő villamos berendezés üzemszerű használata biztonságos-e vagy sem.